Zwroty i reklamacje

Zwroty


Dodatkowe prawo zwrotu towaru
Zgodnie z obowiązującymi przepisami klient, który dokonał zakupu na odległość, ma prawo do odstąpienia od umowy w terminie do 14 dni kalendarzowych bez konieczności wskazania przyczyny, ponosząc jedynie koszt odesłania przesyłki. Specjalnie dla naszych klientów wydłużamy okres prawa do namysłu aż do 30 dni kalendarzowych.

Instrukcja zwrotu towaru
Konsument może dokonać zwrotu towaru w ciągu 30 dni od dnia zakupu, składając oświadczenie w dowolnej formie.
W celu przyspieszenia procedury zwrotu zalecamy wypełnienie Formularza zwrotu towaru (POBIERZ), który zawiera oświadczenie o zwrocie, przesłanie do drogą mailową, a następnie odesłanie formularza, wraz z towarem oraz oryginałem paragonu, na wskazany poniżej adres, przed upływem 30 dni kalendarzowych od dnia zakupu.

Oświadczenie o zwrocie towaru można złożyć:

  • w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: zwroty@zasmakujradosci.pl
  • pisemnie na adres: Florentyna, Korzkwy 31, 63-300 Pleszew
z dopiskiem: Sklep ZasmakujRadości.pl

Przed zwrotem towaru, prosimy o kontakt ze Sklepem w celu uzgodnienia szczegółów.

UWAGA: Nie przyjmujemy żadnych przesyłek, które zostały odesłane do nas za pobraniem.Reklamacje
 

W przypadku wystąpienia wady zakupionego produktu klient ma prawo do zgłoszenia reklamacji.

W tym celu należy wypełnić Formularz reklamacji (POBIERZ FORMULARZ) i przesłać go:

  • w formie elektronicznej na adres: reklamacje@zasmakujradosci.pl
  • pisemnie na adres: Florentyna, Korzkwy 31, 63-300 Pleszew
​​z dopiskiem: Sklep ZasmakujRadości.pl
 

Reklamowany produkt należy przesłać wraz wypełnionym formularzem reklamacji oraz dowodem zakupu na wskazany powyżej adres.
Przed wysyłką reklamowanych produktów, prosimy o kontakt ze Sklepem w celu uzgodnienia szczegółów.
W terminie 14 dni od dnia złożenia reklamacji i dostarczenia towaru ustosunkujemy się do niej. O wynikach rozpatrzenia powiadomimy drogą mailową.

Sprzedawca informuje Państwa o możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji towarów.

Wszelkie uszkodzenia produktów lub uszkodzenia paczek oraz braki w dostawie należy zgłaszać mailowo lub telefonicznie maksymalnie w ciągu 24 h od chwili otrzymania paczki, o ile protokół szkody nie został sporządzony bezpośrednio w obecności kuriera. 

UWAGA: Nie przyjmujemy żadnych przesyłek, które zostały odesłane do nas za pobraniem. 

Postanowienie dotyczące reklamacji i zwrotów odnoszą się jedynie do klientów będących konsumentami.
 

Społeczność #ZASMAKUJRADOSCI

    Nasze marki